MEDLEMSBETINGELSER

Læs om medlemsbetingelserne for Poulsker Fitness nedenfor.

KØB & BETALING AF FITNESS MEDLEMSSKAB

Ved køb af fitness medlemsskab, så godkender kunden, at Poulsker idrætsforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Poulsker Idrætsforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned) så længe medlemsskabet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Poulsker Idrætsforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemsskabet

Indgåede medlemsskab er gældende, indtil de opsiges af Poulsker idrætsforening eller kunden. Opsigelse kan ske i løbende måned. Opsigelse af medlemsskab, fornyelse og sletning af kort oplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kort oplysninger skal fornyes.

Den månedlige medlemsskabspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Poulsker Idrætsforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemsskabet.

Medlemsskabet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af medlemsskabet.

FORTRYDELSESRET

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Poulsker idrætsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Poulsker idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.pif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre, Poulsker idrætsforening at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Poulsker idrætsforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Poulsker idrætsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

KONTAKT OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Poulsker Fitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Poulsker Fitness
Poulskervej 14B
3730 Nexø
CVR-nr: 76210128

E-mail: fitness@pif.dk

ØNSKER DU AT AFMELDE DIT MEDLEMSSKAB?

Hvis du ønsker at afmelde dit medlemsskab, så kan du gøre det her.

Scroll to Top